Latest News

Arı ailesi ve sosyal düzenBal arıları, yaşamlarıyla da, insanı hayrete düşüren ve düşündüren muazzam bir toplumdur. Maeterlinck, arı toplumu hakkında, kısaca şöyle der:
"Bey arıya(Kraliçeye) olan bağlılık, petek ve bal yapma, bir çiçek sahasının haber verilmesi; haberleşme gibi hadiseler, insanı,arıların zeki ve sosyal varlıklar olduğuna adeta inandırıyor."

Arılar, tek başlarına yaşamazlar. Bir hiyerarşi içinde, devlet düzeni kurarak; sosyal topluluklar olarak yaşarlar. Aralarında işbölümü yaparlar ve iletişim kurarlar. Balarılarının, çiçekli bitkilerle, karşılıklı faydalanmaya dayanan ilişkileri vardır. Balyapmak için; nektar toplama esnasında, taşıdıkları polenlerle de,tozlaşmayı(döllenmeyi) sağlarlar. Balarıları, tüm bunları yaparlarken, ne yiyecek, ne su isterler. Kendi bakım ve ihtiyaçlarını, kendileri görürler. Ürettikleri tüm ürünleri de, insanlara sunarlar.

Günümüzde 100.000 dolayında böcek türü sınıflandırılmıştır. Bu 100.000 tür içinde, 23.000 dolayında arı türü bulunmaktadır. Şu an bilinen, 9 değişik bal yapan arı türü vardır. En yaygın olarak bilinen bal arısı türü, Apis Mellifera Linnaeus'tur. Bu tür, Afrika ve Avrupa'ya aittir ve 24 kadar alt türe ayrılmıştır. 


Apis cinsi içinde, Batı bal arısı olarak adlandırılan Apis mellifera dışında, 3 tür daha vardır.Bunlar, Doğu bal arısı türleri olan; Apis cerana, Apis dorsata ve Apis florea'dır.


Bir arı ailesi, bir ana, binlerce işçi ve yüzlerce erkek arıdan meydana gelir. İşçi arı sayısı, mevsime göre;, 10.000 ile 100.000 arasında değişir. Normal bir arı topluluğu; 40.000–70.000 ergin bireyden oluşur. Bundan daha az bireyli yuvalar, zayıf olarak nitelendirilir ve kışı geçirmelerine zayıf bir olasılık olarak bakılır.

Arı ailesi, kuralları çok sıkı olan bir sosyal düzen içinde birlikte yaşar. Arılar arasında, iyi organize edilmiş bir iş bölümüvardır. Bu iş bölümü, kendi aralarında mükemmel bir şekilde düzenlenmiştir. İşçi arılardan biri, yavruya bakarsa, diğeri,yiyecek temin eder veya kovanı müdafaa eder. Arı toplumunda bütün arılar, birbirlerine muhtaçtırlar.

Hiçbir arı, toplumundan ayrı olarak, hayatını devam ettiremez. Her arı ailesinin, kendine özgü bir kokusu vardır. Bu yüzden dışarı çıkan her arı, kendi kovanına geri dönmek zorundadır. Yabancı kovana girmek isteyen bir arıyı, nöbetçi arılar, kokusundan tanıyarak, içeri almazlar ve girmek için ısrar ederse, mücadele ederek onu öldürürler.

Sosyal bir düzen içerisinde yaşayan arılar; Görünüşleri ve görevleri itibariyle üçe ayrılır. Balarısı dendiğinde, bu üç sınıf birlikte anlaşılır. Her üç sınıf, birbirinden kolaylıkla ayrılır.
l-Ana arı, kraliçe veya arı beyi  
2-İşçi arı 
3-Erkek arı
  • Google+ ile yorum yapın!
  • Facebook ile yorum yapın!
Item Reviewed: Arı ailesi ve sosyal düzen Rating: 5 Reviewed By: Mehmet Fahri Sertkaya