Latest News

Arıcının takvimi: Bal dönemi
Arının en çok çalıştığı zaman bal mevsimidir. Bir taraftan arılar kovana bal doldurmaya çalışırken diğer taraftan balın kalitesinin ve miktarının artımı için arıcıyı da hummalı bir çalışma beklemektedir. Arıların tam kapasite çalışabilmeleri için arıcının koloninin ihtiyaçlarını karşılama ve alınması gereken önlemler varsa o konularla ilgilenmesi gerekmektedir.

Arı kadrosunun çoğaltılarak bal mevsimine kuvvetli bir toplulukla girmesi fazla bal ürünü almak için esastır. Bal mevsimi geldiği zaman arılar oğul vermekten vazgeçip tamamen kışlık yiyeceklerini toplama kaygısına düşerler. Bu da bal yapımının başlaması demektir.

Büyük hasat mevsimi bölgedeki bitkilerin, çalıların, mera otlarının geniş ölçüde çiçeklendiği dönemdir. En yüksek düzeyde nektar akımı bu mevsimde olmaktadır. Sonuç olarak arıların kışlık bal stokunu hazırladığı dönem büyük hasat mevsimidir. Bu dönem bölgeden bölgeye değişmekle birlikte Mayıs, Haziran, Temmuz aylarına rastlar ve birkaç hafta sürer. Büyük hasat mevsimi başlamadan önce kovanların yavru büyütüp kuvvetli bir aile meydana getirmesi için 2-2,5 aylık bir zaman dilimi vardır. Bu sürenin tamamlanmadığı bazı bölgelerde şurup ilavesi ile hasat mevsimine kadar kuvvetli bir aile oluşturulması gerekmektedir.

Kovandaki depo edilen balın olgunlaştıktan sonra bal hasat edilmek ister. Bal hasadına halk arasında bal sağma denir. Kovanda şayet eski bal varsa yeni balla karıştırılması balın kalitesine olumsuz bir etki yapar. Hasat edilecek ballar ballıkta bulunan ballardır. Bal hasadı bölgeye, iklime, bitki örtüsünün durumuna göre Mayıs-Ağustos ayları arasında yapılmaktadır. Peteklerin bal ile dolu olduğu dönemlerde arılar sakinleşmektedirler. Arıların oğul vermeye başladığı dönem bal hasadı mevsiminin biraz öncesidir. Bal hasadı başlangıcında üzerinde yumurta ve larva olan peteklere dikkat edilmesi lazımdır. Kuluçkalıkta kenarlara doğru olan petekler haricinde genelde yumurtalı ve larflı çerçeveler vardır. Bu yüzden kenarlardaki çerçeveler alınmalıdır. Ballıkta ise böyle bir durum genelde yoktur. Peteklerdeki balların suyu uçurulup gözlerin sırlanmasından yani olgunlaşmanın tamamlanmasından sonra hasadı uygundur. Bal sağılırken önce üstteki ballıklardan başlanmalıdır. Koloniye kış gerekli olan Yaklaşık 18-20 kg yani 6-8 çerçeve bal kovanda bırakılmalıdır. Bal hasadında yağmacılığın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bal hasadı için gerekli hazırlıklar hasattan önce yapılmalıdır. Bal hasadına sabah erken saatlerde başlanır yağmacılık tehdidine karşı öğle saatlerine doğru bitirilmelidir.
  • Google+ ile yorum yapın!
  • Facebook ile yorum yapın!
Item Reviewed: Arıcının takvimi: Bal dönemi Rating: 5 Reviewed By: Mehmet Fahri Sertkaya