Latest News

Arıcının takvimi: ilkbahar bakımıArıların gerektiğinde beslenmesi teknik arıcılığın en önemli konularından biridir. Arılar çalışarak hazırladığı balı kışlık yiyecek olarak ayırırlar. Biz bu balın bir kısmını kendimiz için alır ve bir kısmını da asıl hak sahibine kışlık olarak bırakırız. Fakat öyle zamanlar olu ki arıların beslenmesine bizim de yardım etmemiz gerekir. İlkbahar şuruplaması arıların daha çok üremesi ve bol yavru çıkarması için bir nevi teşvik anlamını taşır. Kışa girerken her kovana en az 12-18 kg’lik bal stoku bırakılır. Arılar kış süresince bundan faydalanır ve bir kısmını da bahara bırakırlar. Bahar gelince bir taraftan dışarıdan nektar toplanır diğer taraftan içerdeki baldan faydalanılarak yavru büyütme çalışmaları hızlandırılır. Kovanda bal azalırsa ve dışarıda nektar kıt olursa yavru büyütme işi aksar. Hatta bezen gelişmekte olan yavrular açlık yüzünden ölürler. Böyle kritik dönemlerde arıcının kovanları beslemesi çok önem kazanır. İlkbahar şuruplaması fazla bal yapacak kuvvetli bir arı kadrosu yetiştirmek için çok gereklidir. Böylece büyük hasat mevsimi gelmeden arı ailesi çoğalmış ve kuvvetlenmiş olur. Bir kovan ister kuvvetli ister zayıf olsun ilkbahar şuruplaması yapmak lazımdır. Böylece ana arı fazla yumurtlamaya teşvik edilmiş olur.

İlkbaharda arıları beslemek için şekerden şurup yapabileceği gibi, satışa elverişsiz eski ballarda kullanılabilir. Şekerden başka pekmez vs. gibi başka tatlı maddeler kullanmak doğru değildir. En uygunu şeker şurubu kullanmaktır. Şurubu arılara vermek için çeşitli yemlikler yapılmıştır. Bir reçel kavanozunun teneke kapağı üzerine 15-20 delik açılarak basit bir yemlik yapılabilir. Delikler şurubu akıtmayacak kadar ince olmalıdır. Bir toplu iğne girecek kadar delik en uygundur. Kavanoz şurup ile doldurulup ters çevrilerek çerçevelerin üzerine konabilir. Piyasada satılan çok çeşitli yemlik tipleri vardır. Kolay bir şuruplama metodu da kabartılmış fakat içi boş çerçeve gözlerine şurubu serpmektir. Arılar buradan gelir şurubu emerler.

Şurup şöyle hazırlanır: Bir kap içinde kaynama derecesine kadar ısıtılan su içine toz şeker konur ve tam eriyip şurup oluncaya kadar birkaç kere karıştırılır. Ayrıca bu şuruba az miktarda limon tuzu katarak şurubun kristalize olması, topaklanması önlenir. Burada önemli olan nokta şeker ve su oranı, yani şurubun koyuluk derecesidir. Genel olarak 1 litre suya 1 kg. toz şeker karıştırarak şurup hazırlanır. İlkbahar şuruplaması bu şekilde yapılır. Yalnız şurubun biraz daha koyu olması gerekir. Sonbaharda hazırlanacak şuruplar 1 litre suya 1.5-2 kg, toz şeker katarak hazırlanır.

İlkbaharda teşvik şuruplaması yaparken, mevsimin gidişi ve tabiatta nektarın bol olup olmamasına göre verilecek miktar ayarlanabilir. Genel bir ifade ile her kovan ortalama 4-5 kg şeker hesaplanmalıdır diyebiliriz. Yalnız bu miktar bir defada verme yerine iki veya üç partide vermek daha uygundur. Her kovana aynı miktar şurup verilmez. Gereksinim durumunda göre bazı kovanlara daha fazla bazılarına ise daha az şurup verilir. Arı dolu her çerçeveye yarım kilo hesaplanarak verilen şurubu arılar bir hafta on gün içinde temizlerler. Dışarıda nektar yok ise şüphesiz arılar bu şurubu daha çabuk bitirirler. Dışarıda nektar yok ise şüphesiz arılar bu şurubu daha çabuk bitirirler. Dışarıda nektar var ise arılar hem bu nektardan ve hem de şuruptan faydalanırlar.

Kovana ılık şurup verilirse arılar daha kolay emerler. Fakat kısa zaman sonra şurup etrafın sıcaklık derecesine uyar. Bu bakımdan önemli olan nokta şurubun kristalize olmaması ve akılcılığını sürdürmesidir. Esasen soğuk dönemlerde arılara şurup verilmez.

Yemliklerin çok çeşitli tipler vardır. Yemliklerin büyüklükleri de değişiktir. Kullanılan yemlik tipine göre kovana yerleştiriş. Kullanılan yemlik tipine göre kovana yerleştiriş şekli de biraz değişir. Çerçevelerin üzerine koymak veya asmak suretiyle olabilir. Her kovana verilecek şurubun mutlaka o kovanın içine yerleştirilen yemlik yardımıyla verilmesi gerekir. Bir grup kovanın gereksinimi toplu olarak karşılamak üzere kovanlık ortasında açık bir yere şurup koymak doğru değildir. Böyle bir hal hem yağmacılığa yol açabilir ve hem de şuruptan başka kovanlığın arıları da faydalanabilir.

İlkbaharda çok sıcak günlerde sadece şeker tozu verilerekten de arıların beslenmesi olasıdır. Örtünün üstüne kağıt üzerine şeker tozu dökülür ve örtü bir taraftan aralanarak arıların üste çıkması sağlanır. Arılar toz şekerden yalamak suretiyle yararlanırlar.

Çiçek tozu ve soya unu ile beslenme:

İlkbaharda yavru besleme döneminde, çiçek tozunun henüz pek bol olmadığı zamanlarda, kovanda çiçek tozuna gerek duyulur. İşçi arılar böyle zamanlarda kovana yeteri kadar çiçek tozu taşıyamazlar. Halbuki yavruların beslenmesinde çiçek tozu ihtiyacı çok önemlidir. Böyle durumlarda Polen-soya hamuru ile kovanların beslenmesi gerekir. Özellikle zayıf kovanların beslenmesi daha fazla önem kazanır.

Son araştırmalar göstermiştir ki Polen sadece larfların değil fakat genç arıların büyümesi içinde önemli bir besindir. Kabul edildiğine göre genç arıların bir müddet daha proteinli maddelere beslenip vücut gelişmelerini tamamlamaları gerekir. Gözlerden yeni çıkmış genç arılar birkaç günlük bir devre içinde vücutlarını önemli oranda geliştirirler. Eğer yeni gözden çıkmış bu genç arılar yeteri kadar Polen bulamazlarsa hem kendi gelişmeleri aksar ve hem de yavru büyütme ve kovan içinde yapacakları diğer görevlerde önemli aksaklıklar olur. Her ne kadar ergin ve yaşlı işçi arılar sadece şeker şurubu ile beslendikleri zaman yavru besleme işini yapabilmekte iseler de, bilinen nokta şudur ki böyle ergin arılar kendi vücutlarından bazı maddeleri kullanma pahasına bu işi yapabiliyorlar, fakat bu anacak kısa bir müddet için mümkün olabiliyor.

Büyük hayvanların beslenmesinde kullanılan kimi besin maddelerinin etkileri incelenirken hem hayvanın kendi vücut yapısında, canlı ağırlığında, veriminde meydana gelen değişiklikler ve hem de bu hayvanlardan meydana gelen yeni döllerdeki değişiklikle incelenir. Soya unu ile süt tozu karışımı iyi sonuç vermiştir. Daha sonraki tecrübeler, soya unu ile çiçek tozu karışımına biraz bal veya şurup katıldığı zaman en parlak sonucun elde edilebileceğini göstermiştir. Özellikle soya ununa, tabiattan elde edilmiş natürel çiçek karıştırılırsa arılar için en uygun formül elde edilmiş olur. Teknik arıcılıkta bu formülün uygulanması hem gereklidir ve hem de olasıdır. Çünkü çiçek mevsiminde tabiatta çok bol olan Polen tozlarının ve böylece elde stok bulundurulması mümkündür.
  • Google+ ile yorum yapın!
  • Facebook ile yorum yapın!
Item Reviewed: Arıcının takvimi: ilkbahar bakımı Rating: 5 Reviewed By: Mehmet Fahri Sertkaya